top of page

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH XE MÁY VÀ SẢN PHẨM

I. Bảo hành xe máy:

1. Đối với xe có giá trị >15,000,000 đồng. Chúng tôi bảo hành 1 tháng về động cơ.

2. Đối với xe có giá trị <15,000,000 đồng. Chúng tôi không có bảo hành, chỉ tặng kèm miễn phí 1 tháng thay nhớt.

II.Bảo hành sản phẩm:

1) Đối tượng bảo hành: tất cả các nón bảo hiểm mua tại saigonmotorcycles.com

2) Giới hạn bảo hành: các vấn đề kỹ thuật: dây nút móc khóa (ngoại trừ sơn trầy), đóng thêm nút, gắn giùm phụ kiện, gia giảm chỉnh size, vệ sinh fullface (có phí)

3) Thời gian bảo hành: 1 năm, giờ hành chính (hằng ngày 9:00-18:00)

4) Địa chỉ làm bảo hành: Số 36 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

5) Hỗ trợ bảo hành từ xa: hotline 0935-615-018

97 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page