top of page

HÌNH THỨC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

XÁC NHẬN RỦI RO, TRÁCH NHIỆM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 

Bằng cách đặt chỗ cho một chuyến tham quan bằng xe máy (“The Tour”) với 'Saigon Motorcycles', tôi, Người tham gia, xác nhận rằng tôi hiểu và chấp nhận rằng:

 

1. Tôi đã cung cấp thông tin chính xác cho 'Saigon Motorcycles' về kinh nghiệm và khả năng lái mô tô của mình và tôi xác nhận rằng tôi là một tay đua mô tô đủ năng lực để tham gia Tour đã chọn.

2. Tôi có đủ sức khỏe, thể chất tốt và không có bệnh lý ảnh hưởng đến việc tham gia Tour.

 

3. Tôi phải tuân theo tất cả các hướng dẫn hợp lý từ 'Saigon Motorcycles', Trưởng đoàn du lịch, nhân viên hoặc đại lý của nó. Tôi hiểu rằng nếu tôi không tuân thủ các hướng dẫn này, 'Saigon Motorcycles' có quyền đình chỉ việc tham gia của tôi trong Tour và tôi sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản nào mà tôi đã trả cho 'Saigon Motorcycles' để tham gia Tour hoặc bất kỳ chi phí nào khác do tôi phải chịu do tôi phải rời khỏi Tour.

 

4. Quyết định của Trưởng đoàn là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc, bao gồm bất kỳ quyết định nào của Trưởng đoàn về việc thay đổi hành trình khi có thông báo ngắn hoặc đình chỉ bản thân hoặc thành viên trong nhóm của tôi khỏi Chuyến tham quan và tôi sẽ tôn trọng và tuân thủ mọi quyết định đó .

 

5. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài sản của mình. 'Saigon Motorcycles' không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào về tài sản của tôi trong quá trình tham gia Tour

 

6. Tôi buộc phải tuân thủ tất cả các yêu cầu theo luật định và pháp lý khi tham gia Tour, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các luật giao thông đường bộ và lái xe.

 

7. Tôi đã cung cấp chi tiết liên lạc khẩn cấp cho 'Saigon Motorcycles' và cho phép 'Saigon Motorcycles' liên hệ với (những) người đó trong trường hợp khẩn cấp.

 

8. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi ủy quyền cho 'Saigon Motorcycles', Trưởng đoàn du lịch, nhân viên hoặc đại lý của họ nếu có thể sắp xếp bất kỳ phương pháp điều trị y tế hoặc phẫu thuật cần thiết nào và thay mặt tôi ký vào bất kỳ hình thức đồng ý cần thiết nào. Tôi chấp nhận rằng tôi có trách nhiệm bồi hoàn cho 'Saigon Motorcycles' bất kỳ khoản chi phí bổ sung nào mà họ phải chịu thay cho tôi liên quan đến việc điều trị y tế hoặc hồi hương do chấn thương, bệnh tật hoặc tình trạng sức khỏe khác của tôi.  

 

9. Tôi cũng hiểu rõ rằng tôi có trách nhiệm giảm thiểu mọi rủi ro cho bản thân càng nhiều càng tốt, bằng cách thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của bản thân trong khi tham gia Tour, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro này và tôi đồng ý rằng 'Saigon Motorcycles', nhân viên và đại lý của công ty không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do tôi bị thương hoặc tử vong hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với tài sản của tôi trong suốt chuyến tham quan.

 

10. Bạn đã sẵn sàng !!! Đăng ký bên dưới và bắt đầu với những điều thú vị :)

 

Ngày:    _cc781905-5cde-3194-bbcf1905-5cde-3194-bbcf190558-3158-3158bcad5135bcf-13658 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194b ___________________________________

 

Tên:    _cc781905-5cde-3194-bbcbc190594-5cde-3194-bbcf190594-3158-3158bcad5135bcf-13658 136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _______________________________

 

Đã ký:    _cc781905-5cde-3194-bbc781905-5cde-13658-3194-bbc390594-13658-3158badccb78-3158 136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _______________________________

 

Được chứng kiến:  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _______________________________

bottom of page